KALEKİM

Daima en iyisi

ÇEDBİK’e Üye Olduk…

Kalekim, yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’ne üye oldu.

“En önemli değer insandır” prensibiyle müşterilerine “Daima en iyisi”ni sunan Kalekim, çevreye ve yeşile dost bir duyarlılıkla yapı kimyasalları sektörüne liderlik yapmaktadır. Bu çerçevede hammaddelerin satın alınmasından başlayarak, üretimden satış noktasına ulaştırılmasına kadar tüm süreçlerde çevreye olan etkilerini en aza indirme bakış açısıyla hareket etmektedir.
Çevreci bir yaklaşımla tüm yasal sorumluluklarını yerine getiren Kalekim, AB standartlarına uygun üretim proseslerine sahiptir. Çevreye duyarlılığı sadece hukuki yükümlülükleri yerine getirmek olarak görmeyen Kalekim, konuya insana ve çevreye duyarlı bir sosyal sorumluluk olarak yaklaşmaktadır.
Kalekim, 2007 yılında kurulan ÇEDBİK’e üye olarak yapı sektöründe çevrecilik bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. ÇEDBİK, Türkiye’de yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesi ve pazarın dönüşümü için çalışmalar yürütmektedir. Ekolojik sorunların arttığı günümüzde, bütüncül bir yaklaşım ve ekolojik duyarlılıkla inşa edilmiş bina ve yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı yaşam ortamlarına kavuşmak insanlığın bugünü ve geleceği için hayati önem taşımaktadır. Toplumsal farkındalığı arttırmak ve inşaat sektörünü bu ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürüten ÇEDBİK, çok önemli bir toplumsal sorumluluk üstlenmektedir.

Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) ağında yer alan ve yeşil bina hareketinin altyapısını oluşturma çalışmaları yürüten ÇEDBİK, Kalekim gibi bir sektör liderinin katılımıyla etki ve gücünü daha da arttıracaktır.
Türkiye’de emisyon salınımının hızla arttığı dikkate alınırsa, yakın gelecekte yaşanabilir bir çevreye duyulan ihtiyaç kendini daha fazla hissettirecektir. Kalekim, geleceği bugünden kazanmak için yapı kimyasalları sektöründe çevreci bir yaklaşımla “Yeşile Dost” ürünler üretmektedir.

Kalekim’in çevreci ve insan sağlığı düşünülerek tasarlanan teknolojik ürünleri çevreci yaklaşımını ve bu doğrultudaki hizmetlerini betimlemektedir. Aşağıda, Kalekim’in çevreci yaklaşımını sergileyen ürün, hizmet ve proseslerinden bazı örnekler yer almaktadır:
• Uygulama esnasında ve depolama sırasında tozumayan ürünler,
• Islak hacimlerde küf oluşumunu engelleyen ürünler,
• Geri dönüştürülmüş malzemelerin hammadde olarak kullanıldığı ürünler,
• Hafif ürünler,
• Yeni oluşturulan ve kullanılan her ürün, hammadde ve proses için çevresel analizler yapılması,
• Düzenli aralıklarla emisyon ve çevresel gürültü ölçümlerinin yaptırılması,
• Üretim sonucunda oluşan atık suyun arıtılması; kendi AR-GE labaratuarında aylık ve akredite laboratuarlarda 3 aylık testlerin yaptırılması,
• Tehlikeli atıkların ayrıştırılarak toplanması ve lisanslı firmalar aracılığı ile bertaraf edilmesi,
• Geri kazanılabilir atıkların ayrıştırılarak toplanması ve lisanslı firmalara geri kazanıma gönderilmesi,
• Çevre kapsamındaki tüm yasal izin ve belgelerin alınması ve takip edilmesi,
• Tüm çalışanların çevre yönetim sistemi hakkında düzenli olarak bilgilendirilmeleri,
• Tüm üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyut-etkilerinin analiz edilmesi ve kontrol altında tutulması,
• Doğal kaynakların etkin kullanımı için Enerji Yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Yeşile Dost” bir dünya için yaptığımız çalışmaların, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir doğa bırakma çabasına katkıları çoğaltması dileğiyle…