KALEKİM

Daima en iyisi

Kalekim 'Daima en İyiye' Six Sigma ile Ulaşıyor!

Kalekim bünyesinde, üç aylık bir dönemde her ay 3 gün olmak üzere yoğun bir Yeşil Kuşak Eğitim Programı düzenlendi. Verimliliğin arttırılması ve kaynakların etkin kullanımını arttırmak için düzenlenen eğitim programı, Kalekim içinden yetişen Uzman Karakuşak Özlem yaprak Altuneli tarafından gerçekleştirilerek öz kaynakların verimli kullanılması adına önemli bir adım oldu.

“Kale Grubu Üretimde Verimlilik ve Masraf Azaltma” Sinerji Platformunun çıktısı olarak tüm yapı grubu firmalarındaki en iyi problem çözme ve masraf azaltma yöntemleri eğitimde paylaşıldı. Kalekim'in 6 Sigma uygulamaları etkili bir yöntem olarak Grup firmaları tarafından benimsendiği için Yeşil Kuşak Eğitimine Kaledekor 3 kişi ile katıldı.
Eğitimler, Kaleterasit SMM azaltma üst projesine hizmet edecek olan alt projelerin liderleri ve farklı işletmelerden, daha önce Yeşil Kuşak Eğitimi almış olan kişilerin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme ve Kontrol fazlarını içeren Proje Yönetim Metodolojisi, Yalın Sigma araçlarının tanım, içerik ve uygulamaları detaylı olarak verilirken, ileri düzeyde istatistiksel yöntemlerin Minitab software aracı ile kullanımı eğitimde yer aldı. Örnek durum analizleri, uygulamaya yönelik bir çalıştay ve soru cevap yöntemleri ile pekiştirilen eğitim programı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ayrıca istatistiksel yöntemleri hayatımızda var olan yöntemler ile birleştiren bir çok uygulamalı çalıştaylar da gerçekleştirilmiştir.
Eğitim programı kapsamındaki her faz sonunda, eğitimin verimliliğini ölçebilmek amacıyla eğitimci ve katılımcıların performansları ölçüldü. Katılımcılar; ödev, quiz ve bölüm sonu sınavları ile, eğitimci ise katılımcıların doldurduğu anketler ile değerlendirildi. Eğitim sonucunda eğitim memnuniyeti ölçülmüş olup 5 üzerinden 4,4 memnuniyet sağlandı.
Eğitim sonrası süreçte, katılımcıların liderliğinde proje ekiplerince sürdürülecek projelerin hedeflerine ulaşması ile Yeşil Kuşak Sertifika şartları sağlanmış olacak. Böylece şirket verimliliğini sağlamak üzere daha etkin ve profesyonel olarak çalışabilen, hedeflere daha kısa zamanda, daha doğru biçimde ve sürdürülebilir şekilde ulaşım için büyük destek olacak insan kaynağı oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.
Farklı üretim tesislerinden personelin katılımıyla düzenlenen Yeşil Kuşak Eğitimleri 6 sigma kültürünün yayılımının sağlanması açısından büyük bir adım oldu.